top of page

קורסים

משחק בגיל הרך

הקורס שיעזור לך להשיג ולדייק
היבט בלתי נפרד מהטיפול

קהל היעד - קלינאי תקשורת

מסירת מידע קשה

תבונה ורגישות במסירת
מידע קשה להורים

קהל היעד - מטפלים ממקצועות הבריאות

פרגמאטיקה

הקורס הדיגיטלי הראשון שיארגן לך מידע וייתן לך סוף סוף כלים

קהל היעד - קלינאי תקשורת

קוגניציה חברתית

הקורס הדיגיטלי המקיף להערכה מקצועית וטיפול אפקטיבי

קהל היעד - מטפלים ממקצועות הבריאות

משחק בקרב ילדים עם אוטיזם

כל מה שצריך לדעת על משחק הן כמטרה והן כאמצעי בטיפול

קהל היעד - מטפלים ממקצועות הבריאות

טיפול בילדים עם אוטיזם בגיל הרך

עקרונות מעשיים שיהפכו אותך למטפל מדויק יותר

קהל היעד - מטפלים ממקצועות הבריאות

הדרכת הורים
כתהליך למידה

נמשיג את האתגרים בהדרכת הורים ונגדיר דרכים להתגבר על אתגרים אלו ביעילות

קהל היעד - מטפלים ממקצועות הבריאות

הדרכת הורים
קורס עומק

מודל הדרכת הורים שמותאם במיוחד למטפלים ממקצועות הבריאות

קהל היעד - מטפלים ממקצועות הבריאות
bottom of page