top of page

הרצאות

מבנה הלקסיקון בקרב בוגרים עם אוטיזם

ממצאי מחקר מתחום חקר המוח והקשר לקליניקה

מודעות הורית

כלים שיסייעו לך לזהות את האופן בו הורה תופס את הקושי של ילדו

מבט התפתחותי על תפקודים ניהוליים

ידע עדכני ופרקטי שייתן לך מבט רענן על תפקודים ניהוליים בגיל הרך

ספק עצמי בקרב מטפלים

מטרת המפגש - לדון בתחושה שכולנו חווים לעיתים, לאוורר אותה יחד
ולצאת מעודדים

עיבוד מידע רגשי

טעימה מהקורס " קוגניציה חברתית "


bottom of page